Open post

Advies & Implementatie

Over advies, implementatie en corrumperen.

Er woedt al lang  een principiële discussie tussen verschillende adviseurs: mag je zowel het advies en de “implementatie” leveren. Er is een stroming die vindt dat je advies onafhankelijk moet zijn van de implementatie. Volgens deze stroming moet de adviseur het beste advies geven en zich niet laten beïnvloeden door de onzekerheden of problemen bij de implementatie.

Lees meer
Open post

Het primaat van de politiek verdraagt geen deskundige

Het primaat van de politiek verdraagt geen deskundige

Waarom negeren managers de inbreng van materiedeskundigen ?

Er gaat wel eens wat mis bij grote veranderingen, dat hoort erbij. De reorganisatie van Nationale Politie staat nu in de belangstelling omdat het twee keer zolang gaat duren en twee keer zoveel kost.

Lees meer
Scroll to top