Open post

Individueel belang minstens gelijk aan teambelang

Individueel belang en teambelang

Recent luisterde ik naar een voormalig topsporter die in een workshop het geheim van succesvolle teams onthulde. De geheime ingrediënten zijn eigenlijk wel zo’n beetje bekend maar door de vergelijking met teamsport viel me ineens op dat een aantal adviezen over teambuilding en leiderschap achterhaald zijn.

Lees meer
Open post

Bonus mist doel

Bonus mist doel

Over Apennoten en Apekool

In de discussie over bonussen en variabele beloningen wordt stelselmatig gezwegen over het doel van de variabele beloning. Dat is slordig en belemmert de discussie. Daarom een beetje onderricht.

Variabele beloning kan vier doelen dienen.

Lees meer
Open post

Het primaat van de politiek verdraagt geen deskundige

Het primaat van de politiek verdraagt geen deskundige

Waarom negeren managers de inbreng van materiedeskundigen ?

Er gaat wel eens wat mis bij grote veranderingen, dat hoort erbij. De reorganisatie van Nationale Politie staat nu in de belangstelling omdat het twee keer zolang gaat duren en twee keer zoveel kost.

Lees meer
Open post

Beloon volgens het gemiddelde

Gewoon is Gemiddeld

Commissie-Frijns mist kans om heldere norm te stellen voor beloning bestuurders.

De commissie-Frijns stelt dat zij zich niet mengt in de discussie over de hoogte van de beloning. Dat is een gemiste kans want er kan binnen de systematiek van de code-Tabaksblat een duidelijke norm gesteld worden zonder een bedrag te noemen.

Lees meer
Scroll to top