Onderzoek - Advies - Implementatie - Evaluatie

Wat

Ik help organisaties de kennis, inzichten en informatie te verzamelen die in de organisatie aanwezig zijn. Met gestructureerde interviews, groepsgesprekken en discussiebijeenkomsten verzamel ik de informatie, vul die zonodig aan en presenteer de bevindingen. Ik begeleid bijeenkomsten, structureer discussies en houd van consensus.

Hoe

De combinatie van mijn analytische geest, statistische kennis, creatieve invallen en voorliefde voor structuren en modellen zorgt voor verrassende resultaten. Bij de implementatie van plannen ben ik beschikbaar voor de begeleiding.

Voor wie

Mijn werkwijze past goed bij projecten die de organisatie graag zelf wil uitvoeren maar waarvoor geen tijd, mankracht of energie aanwezig is. Vaak zijn het projecten waarvan niemand weet waar je moet beginnen. Dat is voor mij een uitdaging.

OiviviO teksten

Selectie van teksten die als een artikel of in het kader van een opdracht zijn geschreven.
Artikelen zijn gepubliceerd in het Financiële Dagblad of Intermediair PW

 

Pensioenakkoord
Het pensioenakkoord behelst een revolutie. Alhier mijn inzichten

Visie
Korte beschrijving van mijn blik op een aantal zaken

OiviviO Opdrachten & Projecten

Selectie van opdrachten en projecten

Algemeen

Mijn opdrachtgevers hebben vaak eerst geprobeerd de opdracht in de organisatie te beleggen. Kenmerken van opdrachten:

  • Het zijn vraagstukken die in de organisatie zelf op kan pakken en die belangrijk zijn maar in de praktijk een lage prioriteit krijgen. Er is geen duidelijke “outsourcing” mogelijk, er zijn geen partijen die zich hebben toegelegd op het vraagstuk.
  • Er is weinig tijd voor medewerkers om de opdracht goed aan te pakken en het ontbreekt aan affiniteit met het onderwerp.
  • De voor de opdracht benodigde kennis en gegevens zijn verspreid over de organisatie. Binnen de bestaande processen en verhoudingen is het moeilijk hierop regie te voeren.
  • Op het moment dat de opdracht opgepakt moet worden is het urgent geworden en krijgt het een hoog afbreukrisico.

Organisaties vinden mij voor opdrachten waarbij een concreet resultaat gevraagd wordt. Dat wil niet zeggen dat de vraag altijd even concreet is.

 

Enkele voorbeelden

OiviviO kreeg opdrachten van:

 

Over OiviviO

 

OiviviO.nl

Is de handelsnaam van

Bas van den Brink

 

Over Bas van den Brink

Achtergrond Bas

Opleiding

Met veel genoegen en cum laude heb ik Methoden en Technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek gestudeerd (Universiteit van Amsterdam). De studie sloot aan bij mijn analytische geest en maakte mij tot professioneel twijfelaar.


Loopbaan


1988 – 2003 - Onderzoeker en adviseur
Ik ben begonnen als onderzoeker,  o.a. voor de farmaceutische industrie en later op het terrein van arbeidsvoorwaarden (salaris, fiscaliteit, wetgeving, sociale zekerheid en pensioen). Met de opgebouwde expertise werkte ik achtereenvolgens als adviseur voor Berenschot (HRM), Ernst & Young (Actuariaat, Arbeidsvoorwaarden) en Mercer (Europees accountmanagement)2003 – 2016 - Adviseur en interim consultant
Vanaf 2003 ben ik als zelfstandig adviseur gestart en breng als interim-manager / projectleider mijn eigen adviezen in de praktijk. Ik heb voor een breed scala aan bedrijven gewerkt variërend van een investeringsbank tot een chemiebedrijf en van een beroepsorganisatie tot aan grote adviesbureaus. In die periode zag ik meermaals dat de vakinhoudelijke kennis ruimschoots aanwezig is maar dat het succes voor een groot deel wordt bepaald door de wijze waarop die kennis wordt ingezet. Kortom, kennis is noodzakelijk voor een goede oplossing, een passend proces bepaalt het succes.

2016 – heden Projecten en 'pulsing'

Een aantal voormalig opdrachtgevers vraagt mij regelmatig “even te sparren” of “mee te denken”. Ik doe dat graag. Het gaat dan niet om de inhoud maar om de context, wat zijn de mogelijkheden, hoe is de aanwezige kennis te mobiliseren, waar zijn knelpunten te verwachten, wat zijn aanknopingspunten, wat is het verband tussen verschillende zaken, hoe kun je proces bijeenbrengen en nog veel meer.  Ik gebruik hiervoor de term “pulsen” bij gebrek aan beter. Het zou ook coaching kunnen heten maar op een aantal punten wijkt mijn werkwijze daarvan af.Kenmerken Bas

Kernwaarden


Integriteit

Integriteit is voor mij vanzelfsprekend. Iedereen die ik in vertrouwen spreek kan ervan op aan dat wat wordt gecommuniceerd tussen ons blijft. Vaak weet ik meer dan ik kan zeggen. En als er toch naar gevraagd wordt, dan leen ik een uitspraak van een van mijn opdrachtgevers: “Als je mij deze vraag niet stelt, dan hoef ik niet te antwoorden”.

Twijfel

Ik vind twijfel van grote waarde. Twijfelen is een voorwaarde voor dialoog, voor discussie en voor ontwikkeling. Twijfel is nadelig als het handelen in de weg staat en kwalijk als actie noodzakelijk is. Het is een van de paradoxen waar ik op gesteld ben: ik twijfel niet aan het nut van twijfelen.
Als je zaken zeker weet of gelooft is er ook geen mogelijkheid voor verandering. Zaken zeker weten maakt het leven overigens wel overzichtelijk en hanteerbaar. Ik weet niet zeker of morgen de zon weer op gaat maar ik handel er wel naar.

De twijfelaar bevindt zich overigens in goed gezelschap:

Twijfel is het begin van wijsheid
René Descartes (Frans filosoof, wetenschapper 1596-1650)

De moeilijkheid met de wereld is dat de dommen zelfverzekerd zijn en de verstandigen met twijfel vervuld.
Bertrand Russell (Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur -1950- 1872-1970)

Twijfel is de waakhond van het inzicht.
Confucius (Chinees filosoof 551 v.C. – 479 v.C.)


Compassie

Ik neem elke ervaring over zoals mijn gesprekspartner die beschrijft. Elke situatie is zoals die is. Ik hoef daar geen oorzaak van te weten, ik hoef ook niet te weten wie daarvoor verantwoordelijk is en ik hoef daarover geen oordeel te hebben. Het is zoals het is, de vraag is: hoe ga je er mee om? En als het een onwenselijke situatie is: wat kun je doen om het een volgende keer anders te laten verlopen of te ervaren? Kortom, respecteer het verleden en houd het oog op de toekomst.Kernkwaliteiten

Met enige trots draag ik mijn bijnamen van “Tom Poes” en “ideeënfabriek”. Ik vond het een groot compliment toen een medewerkster eens zei dat ze het kon merken dat ik in het pand was: “Dan werd er weer gelachen”.

Onderstaand vier van mijn meest in het oog springende competenties.


Probleemanalyse en probleemoplossend vermogen

Het ontleden van problemen in onderdelen, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken hierin en het onderkennen van mogelijke oorzaken hiervan.

Creativiteit

Het komen met nieuwe, originele oplossingen voor problemen.

Humor

Het vermogen om iets wat grappig, amusant of geestig is aan te voelen, te waarderen of tot uitdrukking te brengen.

Onafhankelijkheid

Het ondernemen van acties die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een verlangen om een ander een plezier te doen.


LinkedIn profiel

Formaliteiten

Contact


Telefoon: 06 44 914 403

Email: Bas@OiviviO.nl


Contactformulier

Scroll to top