Open post

De pensioenrevolutie is uitgesteld niet afgesteld

Revolutie aangekondigd

Met het pensioenakkoord uit 2019 is een revolutie in Pensioenland aangekondigd.

Lees meer
Open post

Akkoord: pensioen is niet ingewikkeld

Pensioen is in essentie eenvoudig, maar is in de loop der jaren met de beste bedoelingen ingewikkeld geworden. Het pensioenakkoord moet daar verandering in brengen om het vertrouwen bij de deelnemers terug te winnen. De uitwerking van het pensioenakkoord is in essentie simpel.

Lees meer
Open post

INretail en vakbonden kunnen 10.000 banen scheppen

Terwijl MKB-Nederland met de vakbonden in de clinch lag over het 3e WW-jaar meldde INretail in het NOS-journaal dat de retailbranche 10.000 banen kan scheppen als het ontslagrecht en de doorbetaling bij ziekte worden versoepeld. Aan de hand van een vergelijking tussen de risico’s van brand en de risico’s van zieke werknemers kom ik tot een oplossing waarin ook het 3e ww-jaar en de transitievergoeding passen.

Lees meer
Open post

Herverdeling risico pensioenkosten

Risico's en dekking

In de discussie over de toenemende pensioenkosten wordt opvallend weinig gesproken over herverdeling van het risico. Ten onrechte.
Vergrijzing is op zichzelf geen ramp. Een sluipende beurskrach ook niet. De combinatie van de twee verschijnselen wel, zeker als die zich voordoet vlak nadat vele pensioenfondsen de portie aandelen in hun beleggingsportefeuille verhoogden.

Lees meer
Open post

Spookpersoneel

Voordelen van Spookpersoneel

Personeel dat niet werkt, maar wel betaald krijgt - dat wil toch niemand?
Wacht maar af…

De gemeente Den Helder kwam in het nieuws omdat er ‘spookpersoneel’ was gedetecteerd. Spookpersoneel is personeel dat wel salaris incasseert, maar niet op het werk komt.

Lees meer
Open post

Beloningstoezicht is niet vanzelfsprekend

Beloningstoezicht op bestuur relatief

De politiek heeft weinig oog voor het beperkte belang van commissarissen bij het indammen van beloningen.

Achtereenvolgende kabinetten strijden tegen ‘buitensporige beloning’ van vennootschapbestuurders. Ten onrechte wordt aangenomen dat de raad van commissarissen de natuurlijke bondgenoot is.

Lees meer
Scroll to top