De pensioenrevolutie is uitgesteld niet afgesteld

Revolutie aangekondigd

Met het pensioenakkoord uit 2019 is een revolutie in Pensioenland aangekondigd. Het pensioenakkoord is niet alleen revolutionair maar ook zeer ambitieus. Zo ambitieus dat de minister zich na een eerste (internet)consultatie gedwongen zag de inwerkingtreding met een jaar uit te stellen. Er moet nog veel in wet- en regelgeving worden vastgelegd en met de complexiteit van pensioenwetgeving is het uitstel niet verrassend.

Breed draagvlak

Het pensioenakkoord heeft momenteel een breed draagvlak, ook in de politiek. Alle politieke partijen die, linksom of rechtsom, in aanmerking komen voor deelname aan een kabinet steunen het pensioenakkoord. De demissionaire status van het kabinet maakt dat er op dit moment weinig zichtbare voortgang is en dat terwijl de uitwerking van de “Wet Toekomst Pensioen” niet controversieel is verklaard. De pensioenrevolutie is wel uitgesteld maar niet afgesteld.

In de arbeidsverhoudingen rond pensioen is wel voortgang. Zo hebben bijvoorbeeld de sociale partners in de Rotterdamse haven een voorschot genomen op de nadere uitwerking van het pensioenakkoord. Zij hebben hogere bedragen afgesproken voor de regeling vervroegd uittreden (RVU) dan in het pensioenakkoord fiscaal worden ondersteund. Nu is de tegemoetkoming aan de zware beroepen niet het meest revolutionaire onderdeel van het pensioenakkoord, maar het geeft wel richting aan de gedachtevorming en discussie over pensioenen. Wij begrijpen ook dat bonden zelfs spreken over actiebereidheid.

Risicobereidheid is niet alleen een “scrabblewoord”

Kom in beweging

We mogen aannemen dat er na de zomer weer politieke beweging zal komen in het pensioendossier en dat dus de pensioentransitie er aan komt. Daarom roepen wij werkgevers en fondsbestuurders op om niet te wachten maar tijdig en ook zichtbaar in beweging te komen. En als de politiek zich weer roert, komt het onderwerp ook op de publieke agenda.

Wie moeten op de hoogte zijn

Voor werkgevers en fondsbestuurders is het wijs na nu al na te gaan wie zij op de hoogte willen brengen van deze transitie. Wie of wat heeft invloed op, of zeggenschap over, de aanstaande keuzes in het kader van de pensioentransitie? Ga vervolgens na of zij allemaal op de hoogte zijn van de betekenis van nieuwe en belangrijke termen zoals risicobereidheid, solidariteitsreserve, beschermingsrendement, projectierendement of toedelingsregels per cohort. Hetzelfde begrip over de relevante terminologie is van eminent belang in dit proces.

Houdt het simpel

Als u zelf meer dan vier zinnen nodig heeft om uit te leggen wat deze termen betekenen dan staat u aan het begin van een groot en complex project waaraan u niet snel genoeg kunt beginnen met het treffen van voorbereidingen. Want als deze termen eerder (tendentieus) in de media worden uitgelegd staat u gelijk op achterstand.

Bas van den Brink / OiviviO.nl  &  Rajish K. Sagoenie / Milliman pensioenen

Dit artikel is ook te lezen op de site van Milliman

Risicobereidheid is niet alleen een “scrabblewoord”

Scroll to top