Open post

Kerntaken, kwaliteit en ontwikkeling

Een kerntakenmatrix als handvat voor kwaliteitsborging en ontwikkeling

Docenten in gesprek over ontwikkeling
In het verlengde van kernwaarden liggen kerntaken die ook een waarde uitdrukken. Een gesprek over kerntaken, kwaliteitsborging en ontwikkeling kan gestructureerd worden door een “kernwaardenmatrix”. Op basis van een geanonimiseerde casus beschrijft Bas van den Brink hoe dat verrassend eenvoudig kan.

Lees meer
Open post

Activiteiten in samenhang: 6 factoren

Activiteiten in samenhang

Om de activiteiten van medewerkers in de onderlinge samenhang te bekijken gebruik ik vaak het zes-factoren model.

Het model gaat uit van zes samenhangende factoren die gezamenlijk de manier van werken in een organisatie beschrijven. Ik ben onder de indruk van het model geraakt.

Lees meer
Open post

Kans-Bedreiging-Model

Kans-Bedreiging-Model

Ik schets hier een model dat onderdeel is van mijn blik op de wereld.

Met dit model zijn veel ontwikkelingen binnen organisaties te beschrijven en gedeeltelijk te verklaren.

Door op de cursor op de “information-icon-md” te plaatsen kan je de beschrijving van de cel lezen.

Lees meer
Open post

Belonen volgens taakfamilies

Gelijke taken gelijke kappen

Belonen volgens taakfamilies sluit beter aan op de praktijk binnen de organisatie én de situatie op de arbeidsmarkt. Niet alleen categorieën bedrijven liggen goed of slecht "in de markt", maar ook sommige categorieën werknemers. Hierdoor ontstaat een spanning tussen uw beloningsstructuur en wat de medewerkers van u verwachten.

Lees meer
Scroll to top