Kans-Bedreiging-Model

Kans-Bedreiging-Model

Ik schets hier een model dat onderdeel is van mijn blik op de wereld.

Met dit model zijn veel ontwikkelingen binnen organisaties te beschrijven en gedeeltelijk te verklaren.

Door op de cursor op de “information-icon-md” te plaatsen kan je de beschrijving van de cel lezen.

 

KB-Model schematisch

Kansen - Voorkomen

Deze cel beschrijft de onbedoelde gevolgen van de actie waarmee bedreigingen worden voorkomen. In deze cel draait het om “bureaucratie”. Het voorkomen van bedreigingen beperkt de handelingsvrijheid bij het faciliteren van kansen.

Bedreigingen - Voorkomen

Dit is een belangrijk voor de continuïteit van een organisatie. Gebeurtenissen die de organisatie kunnen schaden moeten zoveel als mogelijk voorkomen worden. In deze cel draait het om “verlies-minimalisatie”. De activiteiten zijn erop gericht het verlies (in geld of anders) zo klein mogelijk te houden. In organisaties zijn deze activiteiten doorgaans ondergebracht in een “staf-afdeling”.

Kansen – faciliteren

Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de organisatie. De kansen voor de organisatie worden gezocht en benut. In deze cal draait het om “Winst-maximalisatie”. De activiteiten zijn erop gericht de opbrengst groot mogelijk te maken. In organisaties zijn deze activiteiten doorgaans ondergebracht in de “profit centers”.

Bedreigingen – faciliteren

Deze cel is te beschrijven als het “onbedoelde” gevolg van faciliteren. Alle activiteiten die gericht zijn op het faciliteren kunnen ook “slecht aflopen”. Er is immers geen garantie op succes. In deze cel draait het om “Risicomanagement”. De activiteiten zijn erop gericht de nadelige gevolgen van de faciliterende acties in kaart te brengen en: • de kans erop te verkleinen en/of • de mogelijke nadelige gevolgen te beperken

Kansen

Alle zaken die iets aantrekkelijks hebben. Zaken die je als persoon of organisatie graag wilt laten gebeuren.

Bedreigingen

Alle zaken die je graag wilt voorkomen.

Voorkomen

Alle acties die zijn gericht op het voorkomen van zaken, die zorgen dat iets niet gebeurt.

Faciliteren

Alle acties die gericht zijn op het bewerkstelligen van de gebeurtenis, zorgen dat iets gebeurt.

De Balans

De ideale balans is afhankelijk van de context en ontwikkeling van de organisatie.

Leermomenten

  • Nadruk op Winst-Maximalisatie maakt Risico-Management noodzakelijk.
  • Nadruk op Verlies-Minimalisatie bewerkstelligd Bureaucratie.
  • De balans is de Winst & Verlies rekening

Stelling

Voor een mens of afdeling is het onmogelijk tegelijkertijd
de Winst-maximalisatie en de Verlies-Minimalisatie
na te streven.

Scroll to top