Open post

Meten, weten, appels en peren

Meten is weten en het vergelijken van appels en peren

Ik ben geen aanhanger van het adagium “meten is weten” en ben vaak geërgerd als gezegd wordt: “if you can’t measure it, you can’t manage it”. Ik ben er wel van overtuigd dat het noodzakelijk is dat als je iets wilt weten of managen je start met de omschrijving van wat je wilt “weten” en hoe je dat waarneemt.

Lees meer
Open post

Advies & Implementatie

Over advies, implementatie en corrumperen.

Er woedt al lang  een principiële discussie tussen verschillende adviseurs: mag je zowel het advies en de “implementatie” leveren. Er is een stroming die vindt dat je advies onafhankelijk moet zijn van de implementatie. Volgens deze stroming moet de adviseur het beste advies geven en zich niet laten beïnvloeden door de onzekerheden of problemen bij de implementatie.

Lees meer
Scroll to top