Advies & Implementatie

Over advies, implementatie en corrumperen.

Er woedt al lang  een principiële discussie tussen verschillende adviseurs: mag je zowel het advies en de “implementatie” leveren. Er is een stroming die vindt dat je advies onafhankelijk moet zijn van de implementatie. Volgens deze stroming moet de adviseur het beste advies geven en zich niet laten beïnvloeden door de onzekerheden of problemen bij de implementatie. Men name strategie-adviseurs hangen deze visie aan.

Daar tegenover staan de adviseurs die vinden dat je bereidt moet zijn je eigen advies te implementeren. Als je dat niet wilt is het advies niets waard, want pas bij implementatie blijkt de waarde van het advies. Met name de management-adviesbureaus hangen deze visie aan.

Ik heb wel sympathie voor beide standpunten maar ben minder extreem. De parabel van het konijn en de wijze geeft mijn overwegingen treffend weer.

In essentie geef ik alleen een advies als ik een idee heb hoe je het zou kunnen implementeren. En dat hoef ik niet zelf te doen, er zijn zaken die anderen beter kunnen. Als ik niet weet hoe een advies handen en voeten moet krijgen noem ik het een “oplossingsrichting”.

Parabel van het konijn en De Wijze

Op een dag kwam een Konijn bij een Wijze om raad. Het konijn vertelde dat hij zwaarmoedig was omdat hij zo laag-bij-de-grond leefde met al dat gras.rabbit-30801_960_720

De wijze dacht diep na en sprak op plechtige toon:
“Konijn, jij moet gaan vliegen”.

Het konijn riep verschrikt:
Ik…, vliegen…, hoe dan?

De wijze reageerde geërgerd en zei:
Luister eens, ik geef alleen de grote lijnen aan, vul de details zelf maar in”.

 

Scroll to top