Open post

Belonen volgens taakfamilies

Gelijke taken gelijke kappen

Belonen volgens taakfamilies sluit beter aan op de praktijk binnen de organisatie én de situatie op de arbeidsmarkt. Niet alleen categorieën bedrijven liggen goed of slecht "in de markt", maar ook sommige categorieën werknemers. Hierdoor ontstaat een spanning tussen uw beloningsstructuur en wat de medewerkers van u verwachten.

Lees meer
Open post

Herverdeling risico pensioenkosten

Risico's en dekking

In de discussie over de toenemende pensioenkosten wordt opvallend weinig gesproken over herverdeling van het risico. Ten onrechte.
Vergrijzing is op zichzelf geen ramp. Een sluipende beurskrach ook niet. De combinatie van de twee verschijnselen wel, zeker als die zich voordoet vlak nadat vele pensioenfondsen de portie aandelen in hun beleggingsportefeuille verhoogden.

Lees meer
Open post

Spookpersoneel

Voordelen van Spookpersoneel

Personeel dat niet werkt, maar wel betaald krijgt - dat wil toch niemand?
Wacht maar af…

De gemeente Den Helder kwam in het nieuws omdat er ‘spookpersoneel’ was gedetecteerd. Spookpersoneel is personeel dat wel salaris incasseert, maar niet op het werk komt.

Lees meer
Open post

Bonus mist doel

Bonus mist doel

Over Apennoten en Apekool

In de discussie over bonussen en variabele beloningen wordt stelselmatig gezwegen over het doel van de variabele beloning. Dat is slordig en belemmert de discussie. Daarom een beetje onderricht.

Variabele beloning kan vier doelen dienen.

Lees meer
Open post

Het primaat van de politiek verdraagt geen deskundige

Het primaat van de politiek verdraagt geen deskundige

Waarom negeren managers de inbreng van materiedeskundigen ?

Er gaat wel eens wat mis bij grote veranderingen, dat hoort erbij. De reorganisatie van Nationale Politie staat nu in de belangstelling omdat het twee keer zolang gaat duren en twee keer zoveel kost.

Lees meer
Scroll to top