Open post

Individueel belang minstens gelijk aan teambelang

Individueel belang en teambelang

Recent luisterde ik naar een voormalig topsporter die in een workshop het geheim van succesvolle teams onthulde. De geheime ingrediënten zijn eigenlijk wel zo’n beetje bekend maar door de vergelijking met teamsport viel me ineens op dat een aantal adviezen over teambuilding en leiderschap achterhaald zijn.

Lees meer
Scroll to top