Open post

Kerntaken, kwaliteit en ontwikkeling

Een kerntakenmatrix als handvat voor kwaliteitsborging en ontwikkeling

Docenten in gesprek over ontwikkeling
In het verlengde van kernwaarden liggen kerntaken die ook een waarde uitdrukken. Een gesprek over kerntaken, kwaliteitsborging en ontwikkeling kan gestructureerd worden door een “kernwaardenmatrix”. Op basis van een geanonimiseerde casus beschrijft Bas van den Brink hoe dat verrassend eenvoudig kan.

Lees meer
Open post

Activiteiten in samenhang: 6 factoren

Activiteiten in samenhang

Om de activiteiten van medewerkers in de onderlinge samenhang te bekijken gebruik ik vaak het zes-factoren model.

Het model gaat uit van zes samenhangende factoren die gezamenlijk de manier van werken in een organisatie beschrijven. Ik ben onder de indruk van het model geraakt.

Lees meer
Open post

Meten, weten, appels en peren

Meten is weten en het vergelijken van appels en peren

Ik ben geen aanhanger van het adagium “meten is weten” en ben vaak geërgerd als gezegd wordt: “if you can’t measure it, you can’t manage it”. Ik ben er wel van overtuigd dat het noodzakelijk is dat als je iets wilt weten of managen je start met de omschrijving van wat je wilt “weten” en hoe je dat waarneemt.

Lees meer
Open post

Advies & Implementatie

Over advies, implementatie en corrumperen.

Er woedt al lang  een principiële discussie tussen verschillende adviseurs: mag je zowel het advies en de “implementatie” leveren. Er is een stroming die vindt dat je advies onafhankelijk moet zijn van de implementatie. Volgens deze stroming moet de adviseur het beste advies geven en zich niet laten beïnvloeden door de onzekerheden of problemen bij de implementatie.

Lees meer
Open post

Kans-Bedreiging-Model

Kans-Bedreiging-Model

Ik schets hier een model dat onderdeel is van mijn blik op de wereld.

Met dit model zijn veel ontwikkelingen binnen organisaties te beschrijven en gedeeltelijk te verklaren.

Door op de cursor op de “information-icon-md” te plaatsen kan je de beschrijving van de cel lezen.

Lees meer
Open post

Individueel belang minstens gelijk aan teambelang

Individueel belang en teambelang

Recent luisterde ik naar een voormalig topsporter die in een workshop het geheim van succesvolle teams onthulde. De geheime ingrediënten zijn eigenlijk wel zo’n beetje bekend maar door de vergelijking met teamsport viel me ineens op dat een aantal adviezen over teambuilding en leiderschap achterhaald zijn.

Lees meer
Open post

Belonen volgens taakfamilies

Gelijke taken gelijke kappen

Belonen volgens taakfamilies sluit beter aan op de praktijk binnen de organisatie én de situatie op de arbeidsmarkt. Niet alleen categorieën bedrijven liggen goed of slecht "in de markt", maar ook sommige categorieën werknemers. Hierdoor ontstaat een spanning tussen uw beloningsstructuur en wat de medewerkers van u verwachten.

Lees meer
Open post

Herverdeling risico pensioenkosten

Risico's en dekking

In de discussie over de toenemende pensioenkosten wordt opvallend weinig gesproken over herverdeling van het risico. Ten onrechte.
Vergrijzing is op zichzelf geen ramp. Een sluipende beurskrach ook niet. De combinatie van de twee verschijnselen wel, zeker als die zich voordoet vlak nadat vele pensioenfondsen de portie aandelen in hun beleggingsportefeuille verhoogden.

Lees meer
Open post

Spookpersoneel

Voordelen van Spookpersoneel

Personeel dat niet werkt, maar wel betaald krijgt - dat wil toch niemand?
Wacht maar af…

De gemeente Den Helder kwam in het nieuws omdat er ‘spookpersoneel’ was gedetecteerd. Spookpersoneel is personeel dat wel salaris incasseert, maar niet op het werk komt.

Lees meer

Posts navigation

1 2
Scroll to top